• Teatr Narodowy w Warszawie • Opera Wrocławska • Opera Bałtycka w Gdańsku • Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu • Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni • Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu • Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie • Teatr Dramatyczny M.St. Warszawy im. Gustawa Holoubka • Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie • Teatr Syrena w Warszawie • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku im. Janiny Jarzynówny Sobczak • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie