• Teatr Narodowy in Warsaw • Opera Krakowska • Opera Wrocławska • Opera Bałtycka in Gdańsk• Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki in Poznań • Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej in Gdynia • Teatr Muzyczny CAPITOL in Wrocław  Teatr Muzyczny Roma • Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego in Kraków • Teatr Dramatyczny M.St. Warszawy im. Gustawa Holoubka • Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego in Koszalin • Teatr Syrena in Warsaw • Lubuski Teatr in Zielona Góra • Teatr im. Aleksandra Fredry in Gniezno  Opera na Zamku in Szczecin • Teatr im. Wilama Horzycy in Toruń • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny Sobczak in Gdańsk • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej in Poznań • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza in Warsaw • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego in Bytom